SKU: AB405537 Category:

Til effektiv lugtbekæmpelse, Omdanner organiske materialer (urin, opkast, madrester m.v.) til vand og kuldioxid. Kilden til dårlig lugt fjernes hermed.

0,75 L